INSCRIPCIONS Escull la teva opció

Inscripcions alumnes

InscripcionsAlumnes UVic-UCC o membres d'entitats docents i/o esportives de Manresa

NOTA IMPORTANT: Al recollir la documentació caldrà acreditar documentalment la pertinença a UViv-UCC o entitat manresana per gaudir del descompte indicat.